mapa strony   |   kontakt   |

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


ul. Kubickiego 3
96-325 Radziejowice
tel.: (46) 857 71 22
e-mail radziejowice@ops.pl

e-puap:/gopsradziejowice/skrytka

Kierownik: Monika Karpiniuk
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 7:45 do 15:45

  • Uchwała Nr VIII/34/90 z dnia 08.02.1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzierjowicach
  • Uchwała Nr XXVII/159/2009 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 17 marca 2009r. w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radziejowicach


Ośrodek zakresem swego działania obejmuje teren gminy Radziejowice, wykonując zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, do których należy m.in.:

  • udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym
  • świadczenie usług opiekuńczych (w tym specjalistycznych) w miejscu zamieszkania
  • pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne, w szczególności osób bezdomnych i innych, które nie mają żadnych źródeł utrzymania i nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym
  • udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
  • praca socjalna
  • sprawienie pogrzebu

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Monika Karpiniuk
Dokument z dnia: 11.05.2011
Dokument oglądany razy: 13 821
Opublikował: Monika Karpiniuk
Publikacja dnia: 16.04.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl